Даниил 11 глава (5 част) ХРИСТИЯНИ СРЕЩУ ХРИСТИЯНИ

Пастор Трифон Трифонов

Даниил 11:21-26
След влиянието върху еврейския народ на вавилонците, персите, македонците, птолимеите, селевкидите, хазмонеите и Рим, идва време, в което в центъра на пророческите събития ще бъде вече не еврейския народ, а църквата, която Господ Исус Христос създаде. През какво ще премине тя?