Даниил 11 глава (6 част) ХРИСТИЯНИ СРЕЩУ ХРИСТИЯНИ

Пастор Трифон Трифонов

ХРИСТИЯНИ СРЕЩУ ХРИСТИЯНИ – 2 част

Даниил 11:27-38

В изследването на 11 гл. достигнехме до момента, в който във фокуса на пророчеството вече не е древния юдейски народ, а божията църква. Навлязохме в един период на усилване на влиянието на папските претенции. В тази тема ще видим апогея на папското върховенство, особено изразен чрез кръстоносните походи.