Даниил 11 глава (7 част) стихове 39, 40 – СБЛЪСЪКЪТ МЕЖДУ СЕВЕРНИЯ И ЮЖНИЯ ЦАР

Пастор Трифон Трифонов

Даниил 11:39, 40
С изследването на 39 и 40 стих от Даниил 11 гл. навлизаме във времето на Великите географски открития, инквизицията и тежко време за божия народ.