Даниил 11 глава (8 част) – стихове 41 до 45 – ИЗВЕСТИЯ ОТ ИЗТОК

Пастор Трифон Трифонов

Даниил 11:41-45
След битката между Северния цар – паството и Южния – войнстващия атеизъм,победилият Северен цар ще се насочи към „славната земя“ – божията църква. Какви и ще са неговите методи и свръхестествени прояви? Кои са “известията от изток” за които говори пророчеството?