Даниил 12 глава (2 част) ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЧЕТВЪРТОТО ВИДЕНИЕ

Пастор Трифон Трифонов

Тази тема е обобщение на четвъртото пророческо видение в книгата на пророк Даниил, намиращо се в 11 глава и началото на 12 глава.