Даниил 12 глава (2 част) ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЧЕТВЪРТОТО ВИДЕНИЕ

Пастор Трифон Трифонов

Великата борба между доброто и злото не е вечна, но ще има край. Първите стихове на последната глава на Данииловото пророчество говорят за края на човешката драма на земята.

“И в онова време ще се повдигне великият княз Михаил, Който се застъпва за твоите люде; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откакто народ съществува до онова време; и в онова време ще се отърват твоите люде – всеки, който се намери записан в книгата на живота.” (12:1)
В Даниил 11 глава е описана четвъртата пророческа карти­на, която продължава до Даниил 12:1-3. Фактически това е про­рочество за съдбата за Божия народ от дните на пророк Даниил до влизането му в новото небе и земя.