Даниил 2 глава (2 част) ИСТОРИЯТА НА СВЕТА ПРЕДСКАЗАНА 

Пастор Трифон Трифонов

(продължение на 1 част) Вечно актуалният въпрос, към който хората проявяват изключителен интерес, се отнася до бъдещето на света и човечеството. Какво ще стане, как ще се развият събитията? В Библията съществуват невероятни пророчества, които я правят наистина уникална и единствено способна да отговори удовлетворително на нашия въпрос. Редица пророчески вериги предсказват бъдещето в различни епохи и аспекти. Но едно от най-интересните и тотални пророчества е дадено в старозаветната книга Даниил и особено във втората глава, която ще бъде предмет на разглеждането ни в тази тема.