Даниил 3 глава – ВЪПРОС НА ВЯРНОСТ 

Пастор Трифон Трифонов

В тази глава Библията поставя въпроса за свободата на съвестта и верността към Бога. Най-високото човешко достойнство и благородство е то­лерантността към възгледите на другия, а свободата на съвестта е най-ценното благо. Човекът е създаден като свободен морален деец и има све­щеното право да определя своите морални стойности. В чудесната история от тази глава на Даниил ще разберем, че Бог е нашият силен защитник и избавител. Всички ние имаме нужда да познаем Божията сила. Псалмистът казва: Псалом 34:7 “Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят и ги избавя.”