Даниил 4 глава – ГOРДОСТ И ПРИСЪДА

Пастор Трифон Трифонов

Естественото човешко сърце е винаги гордо, а ново­роденият човек, чрез Святия Дух е смирен. Истинското богопознание води към скромност и смирение. Бог постига това най-често като допуска страдания и изпитания. Падението започва с гордостта, връщането към Бога – със смирението.

Как Бог промени сърцето на един велик цар от древността и го освобождава от гордостта, че разберем, разглеждайки тази глава от книгата на пророк Даниил.