Даниил 6 глава – ИЗБАВЕН ОТ ЛЪВОВЕ

Пастор Трифон Трифонов

Даниил е верен на Бога, на държавата и на народа си. Жи­вотът на този изключителен мъж показва, че кариерата на дър­жавник и Божий пророк, на добър гражданин и предан вярващ са съвместими. Вярата на Даниил е изпитана в дълбо­ка старост. Как този човек “с превъзходен дух” ще устои и как ще се намеси Бог в сложната ситуация ще разберем от тази тема.