Даниил 7 глава (1 част) СИГУРНОСТТА НА БИБЛЕЙСКИТЕ ПРОРОЧЕСТВА

Пастор Трифон Трифонов

Световните събитията може да ни изглеждат хаотични и необясними, или подчинени на някакви закони за развитие, или зависими от волята на силни личности и народи, но съгласно Свещеното Писание Бог направлява и определя окончателната развръзка на всички събития.

В 7 глава на книгата на пророк Даниил ще проверим сигурността на библейските пророчества. Ще разгледаме видение, което получава пророка, представляващо втората пророческа линия в тази апокалиптична книга. Отново ще се уверим, че Бог има план за развитие на този свят