Даниил 7 глава (3 част) НЕБЕСНИЯТ СЪД

Пастор Трифон Трифонов

Последните стихове на Даниил 7 глава са грандиозния завършек на втората пророческа линия в книгата. Представена ни е сцената на небесен съд, както и величествено описание на Божеството. Злото е осъдено, а царството се предава на Човешкия син и на Неговите верни последователи.