Даниил 8 глава (1 част) ГОРДОСТ И ВЛАСТ

Пастор Трифон Трифонов

В третата пророческа линия на апокалиптичната книга Даниил 8 глава отново ще се срещнем със световните сили, които ще се появят след Вавилонската империя. Докато в първата пророческа линия от Даниил 2 глава те бяха представени в техния блясък, а в третата пророческа линия от Даниил 7 глава – от гледна точка на тяхната жестокост и жажда за власт, то тук те са разкрити в гордите си претенции.