Даниил 8 глава (2 част) ГОРДОСТ И ВЛАСТ

Пастор Трифон Трифонов

Даниил 8 глава представя световните империи от гледна точка на техните горделиви претенции. Пророчеството се фокусира върху една сила, наречена “малък рог”, която се опитва да измести Христос от Неговата първосвещеническа служба в небесното светилище и да бъде преследваща сила за верните му последователи. Кой е този “малък рог” и какво ще се случи с него?