Даниил 8 и 9 глава (1 част) ОЧИСТВАНЕ НА НЕБЕСНОТО СВЕТИЛИЩЕ

Пастор Трифон Трифонов

В тази тема ще се срещнем с най-дългото и удивително пророчество в Библията, което засяга живота и смъртта на нашия Господ Исус Христос, както и службата Му в Небесното светилище.