Даниил 9 глава 1 до 22 ст – СМИРЕНАТА МОЛИТВА

Пастор Трифон Трифонов

Даниил, човекът с превъзходен дух, смирено се моли за своя народ и очаква изпълнението на божиите обещания, дадени 70 години по-рано в пророчествата на Еремия.