НА ВСЕКИ Е ДАДЕНА ОПРЕДЕЛЕНА РАБОТА

“Защото е както, когато човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си.” (Матей 25:14)

Мнозина не виждат място за проявление на определени дарби, просто защото тези дарби им липсват, но нека всеки има за себе си онова мнение, което Бог би имал за него. Нека всеки помни, че дадените му способности са средство, чрез което Небесният Отец го изпитва, за да види дали поверените таланти ще бъдат употребени за прослава на Бога и за доброто на неговия брат и неговия ближен.