ДАРЕНИ С ВЪЗВИШЕНО ЕСТЕСТВО

 “Защото нашето гражданство е на небесата, отгдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа,
  21. Който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, по упражнението на силата Си да покори и всичко на Себе Си.”
(Филипяни 3:20,21)

Скоро ще има ново небе и нова земя, където ще обитава правдата. Нашите физически, умствени и нравствени сили ще бъдат подготвени под ръководството на Светия Дух, за да извършат делото с пълна непорочност и благост, без ни най-малка отсянка на сатанинско познание в тях, което да опетнява образеца, оставен от Христос. Силите и способностите, оставени в правда, ще бъдат използвани, укрепени и подготвени за изпълнение работата с небесното назначение. Онзи, който използва тези два таланта в сегашния живот, ще покаже и в бъдещия, че неговите таланти не са били опорочени. Те ще бъдат използувани в един по-благороден и всестранен план. На всеки е възложена определена работа. Всички, които са съпричастни на Божественото естество, като са избегнали покварата и развалата, които царуват в света чрез похотта, ще разкрият един чист непорочен живот в настоящото време, което е период на подготовка за по-висшия, небесен живот. Тези хора започват да водят живот по небесния образец още тук, като носят Божественото естество в себе си във всяко поле на работата. В небесните дворове няма място за измамници. Там няма да се намерят фалшификатори, лъжци, прелюбодейци или коравосърдечни люде. Такива никога не ще видят Божието лице. Когато Христос дойде, Той ще вземе онези, които са очистили душите си посредством послушание спрямо истината. Някои от живеещите сега ще отидат в гроба, а други ще са живи и ще бъдат променени при идването на Христа. Тогава тленното ще се облече с нетление и тези обречени на болести и смърт тела ще се преобразят от смъртни в безсмъртни. Тогава ще бъдем дарени с едно висше естество. Телата на всички, пречистили своите души посредством послушание спрямо истината, ще бъдат прославени…

Небето е изпълнено с Божията слава. Какво да кажа, за да се пробудят почти парализираните духовни сетива на много млади и по-възрастни хора така, че да разкъсат оковите на изкусния измамник и да видят какви загуби понасят, когато не впрягат всичките сили на своя ум, душа и способности, за да изпълнят Божиите заповеди, с което да постигнат осветени духовни действия, а чрез тях да се подготвят за членове на царското семейство, като усъвършенстват своя християнски характер за благородното служене в небето.