ДАРЪТ, КОЙТО ХРИСТОС ЖЕЛАЕ

“И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.
(Римляни 12:1)”

Дали всеки от нас ще съблече старият човек, заедно с постъпките му и ще се облече с новия човек Исус Христос. Господ иска от нас най-големия подарък – нашето сърце, ум, душа и сила… Бог иска служене от все сърце. Тези, които са в правилни отношения с Бога ще издържат изпита на съда. Ако на сърцето, ума и душата се гледа като на изкупени с Христовата кръв скъпоценности, тогава Той ще ги използва за делото Си. Онези, които придобиват вечен живот трябва да дадат доказателство пред света, че обичат Бога с всичките си способности, които Той им е дал.

Видимо слабата душа, която със съкрушен, уповаващ дух се хваща за Божиите обещания и с чувство за собствената си нищожност моли за помощ, ще получи благодат да постига победа след победа и да придобие вечната тежина на славата в бъдещия живот. Господ Исус Христос, Единородният от Отца е наистина Бог изявен в Неговата вечност, но не и в личност. Той е изработил за нас праведността, която прави човешките същества способни да издържат всяка злостна атака на сатана. Бог ще вмени Своята правда на вярващия светия, който ходи в пътищата така както правеше това Христос, когато беше на земята.

Небесният княз Христос, стана слуга, и Той приема човешки същества да бъдат Негови съработници. Исус заявава: “И ето Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света” (Матей 28:20). Никой не ще пропадне, ако ходи със смирено сърце и се учи от Христовите уроци, които Той ни остави. Всички сме на сигурно поприще докато се стремим към съвършенството така както се борят победителите – с дълбока, сърдечна любов към Бога и към ближния си…

Господ иска от всяка личност, която вярва в Христа, да формира един характер, който ще я направи годна да живее в небесните обиталища, където сега Христос приготвя място за всички, които в този живот пазят Неговите заповеди. За всички, които са верни, опитани и осветени се приготвя едно по-добро царство, където ще обитават тези, които живеят според плана на прибавянето на добродетел към добродетел и благодат върху благодат.