ДАРЪТ НА СВЯТИЯ ДУХ

Христос, Великият Лекар и Водач, можеше да избира между множество предмети, но този, върху които Той наблягаше най-много, беше дара на Св.Дух. Какви чудесни неща предсказваше  за Своята Църква чрез този дар. Изливането на Св.Дух на Петдесятницата беше “Ранния дъжд” и резултатите бяха славни. Но “Дъждът на късния сезон” – “Късния дъжд” ще бъде още по-обилен.

Христос заяви, че чрез влиянието на Св.Дух Той ще бъде с последователите си до края на света. Но това обещание не е оценено, както би трябвало. И следователно, неговото изпълнение не се е реализирало, както би трябвало. Предмети от малка стойност заемат и занимават мислите ни и необходимата Божествена сила за растежа на Църквата с всички други благословение, е недостатъчна, за да бъде предложена във всичката нейна пълнота. И в резултат – едно охлаждане, сухота, тъмнина, смърт, духовен упадък и залез. Отсъствието на Духа е, което прави евангелската служба така безсилна. Учение, талант, красноречие, всяка естествена или придобита дарба могат да се притежават, обаче ако не присъства Духът Божии, никое сърце не ще се трогне, никакъв грешник не ще се обърне към Христос. От друга страна, ако християните  са съединени с Христос, ако дарбите на Духа са техни, най-бедните и най-неучените от Неговите ученици ще имат сила, която ще действува в сърцата. Господ ни прави инструменти  за изливане на най-великото влияние във Вселената.