„Защото всички сте Божии чеда чрез вяра в Исус Христос“. (Гал.3:26)

Рядко намираме двама души – напълно еднакви. Сред човешките същества, както и сред нещата в природата, има разнообразие. Единството в разнообразието сред Божите деца – проявата на любов и търпение, независимо от различията – това е свидетелството, че Бог е изпратил Своя Син в света, за да спаси грешниците.

Единството, съществуващо между Христос и учениците Му, не заличава ничия индивидуалност. В ум, цели и характер те са едно, но в същото време са отделни личности. Чрез сътрудничеството си със Светия Дух и чрез спазването на Божия закон човек става съучастник в Божественото естество. Христос води Своите ученици в жив съюз със Себе Си и с Отец. Чрез делото на Светия Дух в човешкия ум човекът става едно цяло с Исус Христос. Единството с Него създава здрава връзка и помежду ни. И тази връзка е най-убедителното доказателство пред света за величието и благородството на Христос, както и за силата Му да отнема греха.

Силите на мрака имат малък шанс срещу вярващи, които се обичат един–друг, както Христос ги е възлюбил; които отказват да участват в отчуждение и борби; които винаги остават заедно и са любезни, учтиви, нежни, обичат вярата, която действа чрез любов и очиства душата. Трябва да имаме Христовия Дух, иначе не сме Негови.

В единството има сила; в разделението – слабост.

Колкото по-близка е връзката ни с Христос, толкова по-близка ще е и връзката помежду ни. Спорове и неприязън, егоизъм и гордост – всички те се борят за надмощие. Това са плодовете на разделеното сърце, отворено за нашепванията на врага на душите. Сатана ликува, когато може да посее семената на раздора.

В единството има живот и сила, която не може да бъде придобита по друг начин.