ДА БЪДЕШ ИНДИАНСКИ ПРИЯТЕЛ

Североамериканските индианци са нямали писмен език, преди да срещнат белия човек. Техният език обаче е далеч от примитивния. Много индианци използват толкова много думи, колкото използват техните английски и френски експлоататори. Някои от техните думи също така са много по-картинни. Например “приятел” на индиански е “един, който носи моята печал на плещите си”.
Всеки се нуждае поне от един “индиански – тип” приятел, с който да може да сподели своята печал и болезнени чувства. Ние всички се нуждаем от помагаща ръка и слушащо ухо, когато преминаваме през труден период.