„ДА БЪДЕ ВОЛЯТА ТИ”

 

Волята е властваща сила в естеството на човека, която подчинява всички останали способности. Волята не е усет или склонност, а е решаваща сила, която довежда човешките чада до послушание спрямо Бога или непослушание.

Емерсон казва, че „възпитанието на волята е въпрос на нашето съществувание”. Това не е далеч от истината. Ето едно важно свидетелство: Когато човешката воля се съедини с волята на Бога, тогава тя става всемогъща. Каквото и да е необходимо да се извърши под Неговата заповед, извършва се с неговата сила. Всичките му заповеди съдържат и възможностите.