Нищо нечисто няма да влезе в Божия град. Всички, които ще бъдат жители там, ще са станали чисти по сърце тук. В онзи, който се учи от Исус, ще се открива нарастващо отвращение към нехайни обноски, неподобаващ език и груба мисъл. Когато Христос живее в сърцето, ще се открива чистота и финес в мисъл и обноска.

Ако желаем да влезем в Божия град и да гледаме Исус в Неговата слава, ние трябва да привикнем да Го гледаме с очите на вярата тук. Думите и характера на Христос трябва често да бъдат предмета на мислите и разговорите ни. Всеки ден трябва да се посвещава известно време на молитвено размишление върху тези свети теми. Като растем в Неговото подобие, ние придобиваме по-ясни и по-определени представи за Бога, и чрез гледане ние се променяме. Добротата, любовта към съчовеците ни стават наш естествен инстинкт. Растейки в Неговото подобие ние увеличаваме капацитета си за познаване Бога.