НЕ ПРЕСТАВАЙТЕ ДА ВЪРВИТЕ НАГОРЕ

 “И недейте се съобразява с тоя век {Или: Свят.}‡, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.”
(Римляни 12:2)

Бог ще приеме само пълно и безрезервно предаване на волята Му. Безразличните, грешни и лишени от духовен живот християни биха отровили небесната атмосфера, ако им се позволи да влязат там.

Те биха могли да станат причина за повторен бунт против Бога. Тези, които познават истината, но въпреки това не възвишават нейния Създател, никога няма да влязат в Божия град. За тях небето би било едно неприятно място, защото те не познават възвишените, святи принципи, които управляват членовете на Божието царско семейство.

Напътствията, които Христос е дал, са толкова ясни и определени, че никой не трябва да се лъже и заблуждава… Нека не си мислим, че ако сме сложили криви пътеки пред нозете си, то и всеки друг християнин е сторил същото. Нека този, който в миналото е бил критичен, сега да гледа само светлината, идваща от небето.