ДА ВЪРНЕМ БИБЛИЯТА НА БОГА

 

Малкото момченце намерило в библиотека­та семейната Библия. Тя била покрита с дебел слой прах. „Мамо, – запитало то – това наистина ли е Библия, книгата на Бога?” „Да, така е” – отвърнала майка му. „Ами тогава, може би трябва да Му я върнем, ние без това не я ползваме.”

Колко остроумно предложение от устата на невръстно дете! Каква полза за човека от Божието Слово, ако той не го чете? Разбира се, добре е да имаме Библия у дома; но това води и до определена отговорност. Блажено семейството, където Божието Слово се чете и се следват неговите повеления! Това е благословение за онези, които четат и слушат Божието Слово.

Горко обаче на онова семейство, където никога не се обръщат към Словото на Бога! Горко на всеки, който живее по собствено усмотрение, сякаш Бог никога не е откривал волята Си!

Когато, след смъртта си, богаташът се оказа на мястото на мъки и желаеше да предупреди своите роднини, които живееха все още на земята, Бог му отговори чрез Авраам така: „Имат Мойсей и пророците; нека слушат тях”. (Лука 16:29) Всеки, който знае волята на Господа или може да я знае от Божието Слово, но не постъпва според Неговите изисквания „много ще бъде бит” (Лука 12:47). Божието Слово предупреждава: „И от всеки, на когото много е дадено, много ще се изисква”. (Лука 12:48)

 

„Блажен тоя човек, който ме слуша, като бди всеки ден при моите порти, и чака при стълбовете на вратата ми, защото който ме намери намира жи­вот, и придобива благоволение от Го­спода.“   Притчи 8:34-35