ДА ВЯРВАМЕ В ОБЕЩАНИЕТО МУ

Със сърдечна простота да обявяваме нуждите си пред Бога и да изискваме Неговите обещания с такава вяра и доверие, че събранието да разбере, че сме се научили да побеждаваме Бога в молитва. Слушателите ще бъдат насърчени да вярват, че Божието присъствие е в събранието, и да отварят сърцата си, за да приемат Неговите богати благословения. Вярата им в нашата искреност ще нараства и те с готовност ще слушат наставленията на говорителя.

Бог има небе, пълно с благословения за онези, които биха Му сътрудничили. Всички, които Му се покоряват, могат с увереност да изискват изпълнение на обещанията. Нужно е да показваме твърдо, непоколебимо доверие. Често Бог забавя отговора Си, за да изпита нашата вяра или искреността на желанието ни. Щом сме се молили според словото Му, трябва да вярваме в обещанието Му и да изказваме молбите си с настойчивост, на която не може да се откаже.