ДА ГЛЕДАМЕ ЛИЦЕТО МУ

Преди да влезем в в града на Бога, за да съзерцаваме Исус в славата Му, трябва да свикнем тук долу да Го гледаме с очите на вярата. Всеки ден трябва да Му посветим специално едно време, за да размишляваме и да се молим върху тези святи теми.

Бъдете преобразени по Неговия образ. Като гледаме на Исуса, ние добиваме познания по-точни и по-съвършени за небесните неща и се преобразяваме. До любовта към ближния се достига съвсем естествено. Колкото повече се издигаме до подобието на Бога, толкова по-добре ще Го познаваме.

Този, чието сърце е чисто, живее като във видимото присъствие на Бога през времето, което му е дадено да живее на тази земя. А по-късно, когато бъде облечен в безсмъртието, той ще Го гледа лице с лице.

Сега ние гледаме образа на Бога, отразен като в огледало  в делата на природата и в отношенията Му с хората, но тогава ние ще Го видим лице в лице.