ДА ИЗДИГНЕМ ЧОВЕКА ОТ ГОЛГОТА

„И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син, та всеки, който вярва в Него, [да не погине, но] да има вечен живот.“ (Йоан 3:14,15)

Насочвам ви към кръста на Голгота. Умолявам ви да размишлявате върху безграничната жертва, дадена във ваше име, та чрез вяра в Исус Христос да не погинете, но да имате вечен живот. Насочвам ви към Исус. В безопасност сте, ако Му поверите най-вътрешните си мисли. Господ Исус ви е изкупил с безмерна цена. Може напълно да Му поверите душата си. Може да Му се доверите като на ваш Съветник. Непрекъснато се приближавайте към Него, защото Той ще ви помогне.

Бъдете сигурни, че получавате вашата светлина от Източника на истинската светлина. Той е великата централна Светлина на Вселената, на небето и земята. Той ще просвети всеки човек, родил се на този свят. Не се стремете към евтини и ниски стандарти. Култивирайте у себе си нежността на Христос. Имайте високи стремежи и черпете вдъхновение от Исус. Той е ваш Приятел. Можете винаги да разчитате на Него и да се убедите, че Той е верен и истинен. Когато ви е нужно Неговото съчувствие в най-тежкия ви проблем, когато сте наранени и блъскани от живота, Той няма да ви подмине. При Него можете да дойдете с простотата на дете. Можете да дойдете с радост и веселие. Заради всичко, което оправдава надеждите ви, заради всеки успех, който съпровожда труда ви в Господа, погледнете нагоре към Исус и на Него отдайте слава и почит. Всичко зависи от смиреното ви ходене в житейския път. Изпишете името на Христос върху знамето си и никога не опетнявайте цветовете му.

Цялото Небе ни е дадено в Неговото име. Прославете Го, като Му предаде цялото си сърце и най-святото си служене! Той е пожертвал живота Си за вас. Кой друг би направил това? Единствено Единородният Божи Син – Онзи, Който е едно с Отец преди създаването на света.

Издигнете знамето си, издигнете го високо! Никога, никога не го оставяйте да се влачи в праха по земята! Издигнете Исус! Издигнете Човека  от Голгота, все по-високо и по-високо.