ДА ИСКАМЕ В МОЛИТВИТЕ СИ…

 

Всяко обещание от Божието Слово, почиващо върху една клетва от Йеова, ни кани да се молим. Но каквито и да бъдат благословенията, от които имаме нужда, да ги искаме в името на Исуса. Ние можем да Му излагаме нашите земни, временни нужди: храна, облекло също така, както и духовните ни нужди: Хляба на живота и дрехата на Христовата правда. Нашият небесен Отец знае, че всичко това ни е необходимо и ни кани да се обръщаме към Него в името на Исус.

Всяка душа има привилегията да представи на Господа своите особени потребности и да поднесе своите благодарствени молитви за добрините, които получава всеки ден.

Молете се за Божията кауза: Разнообразните нужди на Божията кауза ни доставят извори на размишление и ни вдъхновяват да се молим.