ДА НЕ ПАДНЕМ

“Така щото, който мисли, че стои, нека внимава да не падне.”
1 Коринтяни 10:12 

Онзи, който някога бе засенящ херувим, чиято работа бе да скрива от небесните същества Божията слава, изврати разума си и се откъсна от Бога.

Щом едно толкова превъзвишено същество можа да падне така ниско и да стане баща на греха, тогава нека никой човек да не се хвали, а да се научи да носи с благодат игото Христово, като с живота си разкрива Неговата кротост и смирение, и ежедневно вярва и работи с Божия Син. “Защото с цена сте били купени; затова прославете Бога с телата си, и с душите си, които са Божии” (1 Коринтяни 6:20).