ДА ОТВОРИМ ОЧИТЕ СИ

Целият живот на Христос беше пълен със знамения, но заслепените очи на неверието не бяха адекватни. Фарисеите бяха така закоравяли в неверието, че не забелязаха Божието подобие в Христовия характер. Макар и все още смятани за духовен елит на нацията, те не се държаха като такъв. Нуждаеха се не от умствено просвещение, а от духовно обновление. Исус реагира много изразително – с дълбока въздишка на болка и разочарование. Колкото и да искаше, Той не можеше да направи чудо в живота на хора, решили да не вярват в чудеса. Те нямаше как да ги преживеят, докато държаха вратите на сърцата си затворени за Божието влияние. Дали в тази картина няма нещо и за нас? Дали и ние не се оплакваме от липса на опитности с Бога, и то на фона на цял низ от божествени прояви на грижа, помощ и избавление?

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”