ДА ПОСТОЯНСТВАМЕ

Бог не казва: „Искайте веднъж и ще получите.” Той ни поканва да искаме, да постоянстваме в молитвата без да се отегчаваме. Постоянстването в молитвата развива повече настойчивост в просителя и му вдъхва по-силно желание да получи онова, за което се моли. Христос каза на Марта при гроба на Лазар: „Ако повярваш, ще видиш Божията слава”.