ДА ПРОДЪЛЖИМ ДА КОПАЕМ

 

Шотланският лекар А. Кронин бил принуден поради болест да напусне лекарската си практика. Тогава решил да напише роман. Но когато стигнал до половината, загубил кураж и захвърлил ръкописа си в кошчето с хартиени отпадъци.

Напълно обезкуражен, Кронин се разхождал из планинската част на Шотландия и видял един човек, който копаел в тресавище. Опитвал се да го отводни за да го използва за пасище. Докато разговаряли, човекът казал: „Баща ми пръв е започнал да копае в това тресавище, но не е успял да го превърне в пасище. Но и двамата знаем, че само с постоянство можем да постигнем резултат. Затова продължавам да копая.“

Кронин се почувствал изобличен и подтикнат да продължи. Прибрал се у дома, взел ръкописа от кошчето и го довършил. От този роман,” Замъка на шапкаря”, били продадени три милиона екземпляра. Кронин оставил лекарската практика и станал световно известен писател.

Може би понякога се чувствате впримчени от обстоятелства , които изискват търпение и постоянство. Готови ли сме да продължаваме да копаем независимо в какво „тресавище“ Бог ни е поставил ?