ДА СЕ МОЛИМ ЕФЕКТИВНО

Чудесно е, че можем да се молим ефективно и че недостойни, грешащи, смъртни притежават силата да отправят молбите си към Бога. Може ли да се  желае по-могъща сила от тази  да се свързваме с Бог? Слаб, грешен човек има привилегията да говори със своя Създател. Можем да изричаме думи, които достигат до престола на Царя на Вселената. Можем да говорим с Исус докато вървим по пътя, а Той казва: „Аз съм до десницата ти“.