ДА СЕ МОЛИМ ЕФЕКТИВНО

Чудесно е, че можем да се молим ефективно / по ефективен начин/; че недостойни, грешащи смъртни притежават силата да отправят молбите си към Бога. Може ли да се  желае по-могъща сила от тази – да се свързваме с Бога? Слаб, грешен човек има привилегията да говори със своя Създател. Можем да изричаме думи, които достигат до престола на Царя на Вселената. Можем да говорим с Исус докато вървим по пътя, и Той казва: Аз съм до десницата ти.