ДА СЕ МОЛИМ С ВЯРА

Не трябва да смесваме вярата с чувствата. Вярата, истинската вяра, няма нищо общо с дързостта и предположението. Само този, които я притежава, е защитен срещу дързостта, защото тя е сатанинска фалшификация на вярата. Да говорим за вярата, а да се молим без усърдие и жива вяра, това не означава нищо.

Когато Сатана забележи, че рискува да загуби някоя душа, той прави всичко възможно, за да не му избяга. Но, ако тя вика към заслугите на Христовата кръв и ако постоянства в това, нашият Спасител слуша усърдната молитва от вяра и изпраща на свой ред по-силни ангели, за да я освободят.

Сатана не може да понася някои да има прибежище при небесния му съперник, защото трепери пред Неговото величие. В мига на усърдната молитва цялата неприятелска армия е обхваната от ужас.

Много хора мислят, че вярата е едно мнение. О, вярата, която спасява е едно действие, чрез което тези, които приемат Христос, сключват договор – Завет с Бога. Истинската вяра е синоним на живот. Една жива вяра означава едно нарастване и увеличаване на силата, едно неизразимо доверие, което позволява на душата да стане една побеждаваща сила.