ДА СЕ МОЛИМ С УСЪРДИЕ

Когато издигаме към Бога молитва с усърдие в името на Исус, в това усърдие има залог, че Той ще изпълни желанието ни защото Той: “може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим” Еф.3:20.

Бог ще бъде за нас това, което ние Му позволим да бъде. Нашите линеещи слаби молитви без сърце, не могат да ни издействат изпълнението им. О, каква нужда имаме да засилим нашите молитви. Искайте с вяра. чакайте с вяра, получавайте с вяра, радвайте се с надежда, защото който търси с вяра, получава! Бъдете усърдни, ревностни. Търсете Господа с цялото си сърце. С едно огромно усърдие се научете да търсите богатите благословения, които Бог е обещал и в помощ на постоянните си и решителни усилия Вие ще издействате Неговата светлина, Неговата истина и преизобилна благодат!