ДА СЕ МОЛИМ

Нека Бог научи Своя народ как да се моли. Нека учителите в нашите училища и служителите в църквите ни се учат ежедневно в училището на Христос. Тогава ще се молят с настойчивост и молбите им ще бъдат чути и ще получат отговор. Тогава словото ще бъде прогласявано със сила.