ДА СЕ НАУЧИМ ДА СЕ МОЛИМ

Чрез изучаване на Писанията, чрез усърдна молитва всяка душа може да слуша небесната вест. Този които се задоволява с кратка бърза молитва, скоро съвсем престава да я прави или молитвите му са празни и досадни повторени. Библията е Божият глас, които се отправя към нас така сигурно, както ако би ни говорил и Го чуваме с ушите си. Цялата Библия е едно изявление на Спасителя. Трябва да я разгледаме не само като един документ, но най-вече като едно Слово, което Бог отправя лично до нас. Там са всичките Божии обещания. Исус ги отправя така реално, като че ли можем да слушаме действително Неговия глас.

Не се опитвайте никога да се съветвате с Писанията, без да бъдете готови да ги послушате… Словото на Бога е както ако ви говори направо пророкът или Бог.