ДА СЕ ПОДКРЕПЯМЕ

Ние претърпяваме голяма загуба, когато занемаряваме привилегията да се събираме заедно, за да се подкрепяме и насърчаваме един друг за служене на Бога. Истините на Неговото Слово губят в съзнанито ни своята яснота и важност. Сърцата ни престават да бъдат пробуждани и въздигани чрез тяхното освещаващо влияние и ние отпадаме Духовно.