Любовта на Христос е това, от което най-много се нуждаем. Егоизмът трябва да бъде разпънат. Когато личното аз е потопено в Христос,истинската любов блика спонтанно. Тя не е емоция или импулс, но решение на една осветена воля. Не се заключава в чувство, но в  преобразяване на цялото сърце, душа и характер, които са мъртви към личното аз и живи за Бога. Нашият Господ и Спасител иска да Му предадем себе си. Да се предадем на Бога е всичко, което Той изисква, да Му отдадем себе си, за да ни употреби както Му е угодно. Докато не дойдем до тази точка на предаване, няма да работим щастливо, полезно или успешно където и да е.

Днес виждам пред себе си тези, които зная, че Бог може да използва, ако поставят зависимостта си в Него….Въпрос на чест е да се следва Спасителя. И само чрез послушание към Неговите наставления може да се приготвите да Го посрещнете когато дойде. Ако искате Бог да Ви помогне да превъзмогнете вашите склонности, които не подхождат на Христос, Той ще Ви помогне да имате вход в небето, където грехът няма достъп. Тези, които всеки ден предават живота си на Исус и следват да Го познават, ще бъдат богато благословени. Кажете:„Христос е дал живота Си за мен и аз трябва да дам живота си за Него.” Ако Му се отдадете напълно, ще бъдете победители в борбата срещу греха. Господ Исус ще бъде ваш Помощник,  подкрепа и сила, ако Го приемете и Му се покорявате.