ДА СЕ ПРИЗОВЕ ПОМОЩТА НА ВОЛЯТА

Леността е голямо зло. Мъже, жени и младежи постоянно занимават ума си със себе си и поради това мислят, че се намират в много по-лошо състояние, отколкото в действителност са. Те подхранват своите заболявания, мислят за тях и говорят за тях, докато полезността им, стигне до своя край. Мнозина са отишли в гроба, докато биха могли да живеят и би трябвало да живеят. Тяхното въображение е заболяло. Ако се бяха съпротивили на склонността си да се подчиняват на немощта и да бъдат побеждавани от нея; ако бяха извикали на помощ силите на волята, те биха могли да живеят, за да благославят и други със своето влияние.

,,Ум, характер и личност“ – Елън Уайт    Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product/277/Um-Harakter-Lichnost—komplekt.html