ДА СЕ УЧИМ ОТ ХРИСТА

 “А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление; тъй щото, както е писано, “който се хвали, с Господа да се хвали”.”
(1 Коринтяни 1:30,31)

Божествената сила трябва да бъде съчетана с човешкото усилие, в противен случай ужасната парализа на безразличието и мъртвилото на бездействието никога няма да изчезнат от душите на живеещите в мрак и заблуда. Нашата сила е Исус. Той е нашата правда. Трябва повече да се молим и да проявяваме непрекъснато вярата си.

Ние градим за вечността. Бог е щедър и богат на сила, а ние можем да отразим светлината на сияйното Му лице и да я предадем на другите… Бог няма да ни оневини в греховете ни, когато притежаваме толкова обилна светлина. Сами за себе си ние не притежаваме дори частичка своя собствена правда, на която да се опрем. Всичко което изобщо сме направили, дължим на Исуса Христа, на Неговата сила и мощ, а не защото притежаваме някаква вродена доброта, мъдрост или правда. Ние сме грешни, слаби, несъвършени и трябва достатъчно силно да почувстваме това, за да протегнем ръка и помолим за една по-могъща подкрепа и една по-свята сила от тази, която имаме. Животът на Исус е съвършен образец. Не бива да градим върху пясък. Ако сторим така, ще станем свидетели на рухването на своя дом. Ние сме Неговия храм и нека покажем това с изявената хармония на характера.