ДА СЛЕДВАМЕ БОЖИЯ ПЪТ

Без да е необходимо да живеем в постоянно вътрешно напрежение поради несигурността на живота, разумно е да си даваме сметка за своята безспорна преходност. И да преструктурираме ценностната си система, докато още е възможно. Животът ни е поредица от избори и техните последици. Това е така, без прекъсване, през цялото ни съзнателно съществуване. Най-важното е не да изживеем дълъг и спокоен живот, свободен от нещастие и страдание. Животът или смъртта без Бога е това, което е по-лошо от страданието. Същественото е да следваме Божия път, дори ако това означава болка и изпитание, за да не изгубим вечния смисъл на съществуванието.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян