Когато две, три или повече лица се събират за да се молят с обща цел, както и един за друг, те извличат голяма полза. Бог, който не може да греши, показва важността от това да има застъпнически групи като основа за християнската служба. Те могат да се застъпват с християнска любов за стоящите вън от кошарата. В старанията си да служат на другите Бог благославя и повдига служащите.