ДВАТА БЕЗГРИЖНИ ДНИ

Робърт Дж. Бърдет говори за два златни дни, за които никога не се безпокои. Нарича ги “двата безгрижни дни свободни от страх, опасения и грижи”.

“Един от тези дни е вчера – казва Бърдет – с всичките му болки и трудности, с всичките му грешки и неуспехи. Той е отминал завинаги отвъд моето влияние и присъствие, с изключение на красивите спомени, сладки и нежни, които витаят като ухание от рози в сърцето на днешния ми ден. И освен това ухание аз нямам нищо общо с вчерашния ден. Той беше мой, сега е на Бога.

Другият ден, за който не се безпокоя – продължава авторът, – това е утре с всичките му възможности, предизвикателства, проблеми, опасности и обещания. Неговото слънце ще изгрее в розов блясък или пък зад булото на облаци – но ще изгрее. Утрешният ден ще бъде мой, но утре.

Тогава за мен – завършва Бърдет – остава само един ден от седмицата – днес. Всеки човек може да се сражава в борбите на днешния ден. Всеки човек може да носи товарите само на един ден. Затова и аз действам, пътувам и живея само по един ден на един път. И докато вярно изпълнявам задълженията си и извършвам определената ми задача през този ден, Всемогъщият се грижи за вчера и за утре.”

 

Mатей 6:31-34

 „И така, не се безпокойте и не казвайте: Какво ще ядем?; или: Какво ще пием?; или: Какво ще облечем? Защото към всичко това се стремят езичниците; понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.  Но първо търсете Божието царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.  Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на деня собственото му зло.“