ДВА АНГЕЛА

В Рая имало два ангела. Единият винаги лежал на облак и почивал, а другият непрекъснато летял от Рая до Земята и обратно.
Един ден ангелът, който винаги почивал попитал другия:
-А ти защо непрекъснато летиш насам-натам?
-Аз пренасям посланията, които започват с “Помогни ми, Господи ! ” А ти защо винаги почиваш?
-Аз трябва да пренасям посланията, които започват с “Благодаря ти, Господи!”