В Рая имало два ангела. Единият винаги лежал на облак и почивал, а другият непрекъснато летял от Рая до Земята и обратно.

Един ден ангелът, който винаги почивал попитал другия:
– А ти защо непрекъснато летиш насам-натам?
– Аз пренасям посланията, които започват с “Помогни ми, Господи! ” А ти защо винаги почиваш?
– Аз трябва да пренасям посланията, които започват с “Благодаря ти, Господи!”