ДВА МОДЕЛА НА ЖИВОТ

Има само два възможни модела на живот – егоцентричен и теоцентричен. От това коя схема сме възприели – любовта към себе си или любовта към другите – зависи начинът ни на мислене и на живот, зависят успехите и решенията ни, и в крайна сметка зависи вечната ни съдба. Когато сме завладени от егоизъм, разрухата е само въпрос на време. Обратно, когато сме погълнати от мисълта за Божието присъствие в живота си и следваме неотклонно Неговите идеали, успехът е също гарантиран.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян